Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

Αλλαγή σελίδας στον Πολιτιστικό μας Σύλλογο.

Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 στην πλατεία Ροδαυγής μετά από ενημέρωση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικές διαδικασίες, εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής για τα πεπραγμένα της...
  τελευταίας τριετίας. 
Πήραν το λόγο μέλη του Συλλόγου, εκπρόσωποι φορέων και κατατέθηκαν σοβαρές προτάσεις  για τη λειτουργία του Συλλόγου.
Σήμερα Τετάρτη 15 Αυγούστου έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή μελών και μετά από πολλά χρόνια ριζική ανανέωση προσώπων.
Ψήφισαν 164 μέλη. Έγκυρα 164.
Έλαβαν κατά σειρά:
Αλεξίου Χρήστος του Βασ.               105
Σιαφαρίκας Γεώργιος του Μιχ.           95
Παπαβασιλείου Μαρία του Χρ.          82
Αλεξίου Δήμητρα του Βασ.                76
Γεωργογιάννης Περικλής του Χριστ. 67
Μάνος Γεώργιος του Νικ.                   67
Τσάγκας Χρήστος του Ιωάννη            65
Οι παραπάνω εκλέγονται ως τακτικά μέλη στο νέο ΔΣ.
Αράπης Αθανάσιος του Βασ.              47
Δοσούλας Παναγιώτης του Δημ.        44
Κίτσος Βασίλειος του Παντ.               36
Οι τρεις παραπάνω εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη.
Για την ελεγκτικήεπιτροπή έλαβαν:
Σταύρος Χρήστος του Ζαχ.               117
Οικονόμου Σταύρος του Ιωάννη         98
Αράπη Αικατερίνη του Αθαν.             83
Μάνος Ευάγγελος του Σπυρ.               49
Εκλέγονται οι δύο πρώτοι.
Το νέο ΔΣ θα συνέλθει το ερχόμενο Σάββατο για να συγκροτηθεί σε Σώμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: