Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Σεμινάριο Παραδοσιακών ΧορώνΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤH ΡΟΔΑΥΓΗ ΆΡΤΑΣ
«για τον τουρισμό, για την φιλοξενία, για την διάσωση 
και διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού»’


10 - 11 - 12 και13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Ροδαυγή Άρτας θα πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά ταχύρρυθμο σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών χορών από την περιοχή της Ορεινής Άρτας. Θα διδαχτούν χοροί από τη Ροδαυγή και την περιοχή των Τζουμέρκων, με τη συμμετοχή του καταξιωμένου εισηγητή δάσκαλου, χοροδιδασκάλου, συγγραφέα, λαογράφου Γιώργου Κομζιά.
Η διαμονή θα γίνει στον παραδοσιακό ξενώνα ‘’ΑΡΑΧΘΕΑ‘’ και τα μα-θήματα στην αυλή του ξενώνα ,γύρω από τον πλάτανο. Τα γλέντια θα γίνουν στην αυλή τη εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο Σουμέσι, όπου θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο τοπικό πανηγύρι.
Σκοπός μας δεν είναι απλώς να μάθει κάποιος τα βήματα των χορών αλλά να νιώσει μέσα του την βαρύτητα και την πραγματική διάσταση του
τζουμερκιώτικου χορού.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική προσέγγιση της έννοιας της παρά-δοσης σε πολλές πτυχές της. Στο χορό, τη μουσική, στη ζυγιά και την κομπανία, στη φορεσιά, την τοπική λαογραφία και ιστορία. Έτσι ο χορός δεν αντιμετωπίζεται ως στοιχείο αυτόνομο της κοινωνίας αλλά ως μέρος ενός γενικού όλου που διέπει τη ζωή του τόπου.