Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

Ολοκληρώθηκε το έργο της ΠΕ Άρτας για Λάψαινα.

Σημαντική βελτίωση του δρόμου από Περιφερειακή οδό προς Λάψαινα πραγματοποιήθηκε με την παρέμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου "Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ  Ροδαυγής (Ξεράκι - Λάψαινα..) προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ.
Εκτελέστηκαν εκσκαφές μικρής έκτασης για την διάνοιξη κλειστών στροφών, επενδεδυμένοι τάφροι, φρεάτια, σωληνωτά, τσιμεντοστρώσεις και .....
χαλικοστρώσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια: