Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με θέμα Ροδαυγής!

    Σήμερα Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ένα εκ των οποίων έχει ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον:
    .... 8.Έγκριση Προγραμματικής.. Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και της Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», με προϋπολογισμό 135.000,00 € και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

Δεν υπάρχουν σχόλια: