Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

    Συνεδρίασε την Τρίτη 15-05-2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας και ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν στην Ροδαυγή.
    1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για.. την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου»
    2.Αποδοχή πίστωσης για το έργο «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου», αναμόρφωση πρ/σμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.
    Στην ίδια συνεδρίαση παρέστησαν για τελευταία φορά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, Γιώργος Παπαβασιλείου και η Βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη,  τις θέσεις τους δε καταλαμβάνουν αντίστοιχα οι Ντίνος Παπαδημητρίου και Κώστας Σκορδής. Ο Κύριος Παπαβασιλείου ανακοίνωσε την εκλογή του Κώστα Πατήλα ως επικεφαλής της παράταξης "κοντά στον Δημότη", ενώ η Κυρία Γεροβασίλη ενημέρωσε το Σώμα  οτι ο επικεφαλής της παράταξης θα προκύψει μετά από τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: