Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων.

    Ο Δήμος Αρταίων (Τμήμα Πρόνοιας) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό 22830/20-04-2011(ΦΕΚ 660/2011 τεύχος Β) προτίθεται να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της.. Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε άπορα άτομα και άπορες οικογένειες.
    Οι ενδιαφερόμενοι, Μόνιμοι κάτοικοι των ΤΚ Ροδαυγής, Γριμπόβου, Δαφνωτής, Κορφοβουνίου, Παντάνασσας, Πιστιανών, Σκούπας και Φανερωμένης παρακαλούνται όπως υποβάλουν στο Δήμο Αρταίων-Γραφείο Πρόνοιας (Υπεύθυνη κ. Παζάρα) από 15-05-2012 έως και 20-06-2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
      α.Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
      β.Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
      γ.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2011 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση και 
      δ.Βεβαίωση Σπουδών για προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν.
    Τα άτομα ή οι οικογένειες που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
      α.Ένα άτομο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ ετησίως.
      β.Δύο άτομα εισόδημα μέχρι 15.600 ευρώ ετησίως.
      γ.Ζευγάρι με ένα ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί 19.200 ευρώ ετησίως και
      δ.Ζευγάρι με δύο ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά 22.800 ευρώ ετησίως.
    Στο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες και οι με ΑΜΕΑ οικογένειες.
    Πληροφορίες και διευκρινίσεις στην κ. Παζάρα Ολυμπία στο τηλέφωνο 2681362239.

Δεν υπάρχουν σχόλια: