Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Το πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 3.200.000 €. Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι η Διαχειριστική του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 5η Μαρτίου 2012.  

Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
Οι ωφελούμενοι δύνανται να είναι:
 • Μακροχρόνια (>12 μηνών) άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα με αναπηρία (απόφαση ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας > 50%)
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας (παραπομπή - φιλοξενία σε αναγνωρισμένες δομές υποστήριξης)
 • Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking (χαρακτηρισμός από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας)    
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (ευθύνη ανατροφής ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου)
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
 • Άτομα με θρησκευτικές (Έλληνες Μουσουλμάνοι) και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Έλληνες Τσιγγάνοι)
 • Αιτούντες άσυλο (υποβολή αίτησης αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας και κατοχή προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας)
 • Αποφυλακισθέντες (αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης > 01-01-2008 και να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση 6 μηνών τουλάχιστον)
 • Πρώην χρήστες ουσιών (ναρκωτικών ή άλλων ουσιών)
 • Οροθετικοί (φορείς του ιού HIV)
 • Άστεγοι (δεν δηλώνουν διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα ή σε κατάσταση απορίας)
 • Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: