Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Συγχώνευση οικογενειακών μερίδων Δ. Αρταίων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη


Ανακοίνωση με θέμα τη συγχώνευση οικογενειακών μερίδων Δήμου Αρταίων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, εκδόθηκε από το Δήμο Αρταίων και τον Αντιδήμαρχο Διοικητικού – Οικονομικού κ. Φίλιππο Παππά, η οποία αναφέρει: Παρακαλούνται οι δημότες που έχουν διπλές οικογενειακές μερίδες στο Δήμο Αρταίων (π.χ. ο ένας σύζυγος ήταν δημότης του πρώην Δήμου Αρταίων και η σύζυγος ήταν δημότισσα του πρώην Δήμου Φιλοθέης, κ.ο.κ.), μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012 να προσέλθουν στα....
 γραφείατουΔημοτολογίωνόλωντωνΔημοτικώνΕνοτήτων(Αρταίων,Αμβρακικού,Βλαχερνών,Ξηροβουνίου και Φιλοθέης) και να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ποια από τις δύο οικογενειακές μερίδες επιθυμούν να διατηρήσουν ενεργή και στην οποία θα διατηρήσουν όλες τις κανονικές εγγραφές.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων θα προβούν στην συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός συζύγου που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα γραφεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και να κοινοποιηθεί στα Μ.Μ.Ε.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διοικητικού – Οικονομικού


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Απο arta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: