Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Στο τελικό στάδιο η διαδικασία νομιμοποίησης του Τουριστικού Περιπτέρου

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία νομιμοποίησης του Τουριστικού Περιπτέρου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Ν.4014/2011 περί ρύθμισης αυθαιρέτων κτισμάτων. Ο Δήμος Αρταίων έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το Τουριστικό Περίπτερο εντός του επόμενου τετραμήνου να έχει την βεβαίωση οριστικής ρύθμισης, δηλαδή να έχει νομιμοποιηθεί. Εντός του διαστήματος αυτού ο Δήμος Αρταίων θα ξεκινήσει και τις διαδικασίες δημοπράτησης για την εκμετάλλευση του Τουριστικού Περιπτέρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: