Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Προκήρυξη 300 θέσεων εργασίας στο Δήμο Αρταίων από το πρόγραμμα ΚΟΧ

    Από τον Δήμο Αρταίων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» ανακοινώνεται ότι προκηρύσσονται συνολικά 300 θέσεις εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...
χρόνου. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ICSD» στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Hπείρου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ
1ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ 2
2ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ 25
3ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 1
4ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΤΕ 1
5ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ ή ΤΕ 1
6ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕ 11
7ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ 3
8ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΕ ή ΔΕ 1
9ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ 2
10ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ 16
11ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 65
12ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 16
13ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΥΕ 4
14ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ 6
15ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ή ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ 4
16ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
17ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ 4
18ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1
19ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕ 1
20ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  2
21ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 1
22ΚΤΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ ΥΕ 2
23ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
24ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ 2
25ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1
26ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΕ 2
27ΝΗΠΙΑΓΩΓΟI ΠΕ 4
28ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 2
29ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ 9
30ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 14
31ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ ή ΤΕ 8
32ΟΠΕΡΑΤΕΡ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1
33ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 2
34ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 2
35ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 2
36ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ 4
37ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ 31
38ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
39ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) ΔΕ 1
40ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΕ ή ΔΕ 1
41ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1
42ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ 5
43ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ 2
44ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 4
45ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ BRAILLE) 1
46ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΕ 7
47ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ TE 2
48ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ή ΤΕ 3
49ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΔΕ 6
50ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 7
51ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 4
ΣΥΝΟΛΟ300

    Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
    Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
    Η προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματα, βρίσκεται αναρτημένη :
•στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
•στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (www.ic-sd.eu),
•στο δημαρχείο του Δήμου Αρταίων,
•στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α) του Ο.Α.Ε.Δ του Δήμου Αρταίων,
•στο ΚΕΠ του Δήμου Αρταίων,
•στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και να την καταθέσουν στον ειδικό χώρο υποδοχής που βρίσκεται στην οδό Γώγου Μπακόλα 35, Τ.Κ. 47100, Άρτα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναπολέοντα Ζέρβα 98, Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (για το Νομό Άρτας), υπόψιν κου Θεοδώρου Ρούμελη (τηλ. επικοινωνίας: 26510 68532). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 23/04/2012 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 2/5/2012 ημέρα Τετάρτη.
    Η περίληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργουΜακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)10
2. Οικογενειακή κατάστασηΜονογονεϊκή Οικογένεια15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι8
Με προστατευόμενα Μέλη5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημααπό 0,00 € έως και 6.900,00 €15
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €8
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €6
από 22.000,01 € και άνω0
4. Κατάσταση υγείαςΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω8
5. ΕντοπιότηταΜόνιμος Κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα10
Από arta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: