Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Έγκριση 6 θέσεων προσωπικού για τo Κ.Δ.Α.Π.

Από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου: «Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μετά την υποβολή της πρότασής της στην υπ’αριθμ. 1035/12 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για υλοποίηση της Δομής ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, του... Ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», και κατόπιν της τελικής έγκρισης προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού, από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, πληροφορεί, ότι εντός ολίγων ημερών θα δοθεί στην δημοσιότητα ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών ενδιαφερομένων, για την κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η λειτουργία του K.Δ.Α.Π.Για τις ειδικότητες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία να απευθύνεστε στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και στο τηλ. 2681071830 (κ. Νικόλαο Δάφνο).».
Από http://www.arta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: