Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το δρόμο της Ροδαυγής.

    Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας απαντά σε ανάρτηση της ιστοσελίδας " Η ΓΝΩΜΗ" σχετικά με τον δρόμο, που κατασκευάζεται στην περιοχή της Ροδαυγής. ...(http://www.gnomiartas.gr/news/item/3618-rodaygi). Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης είναι το ακόλουθο:
    «Σε απάντηση του δημοσιεύματος της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας σας «H ΓΝΩΜΗ» στις 08/07/2012 με τίτλο: «Γεφύρι της Άρτας ο δρόμος στην Ροδαυγή», η Υπηρεσία μας σας ενημερώνει για τα παρακάτω:
    Η σύμβαση κατασκευής του έργου (ΕΣΠΑ): «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)» αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.» υπογράφηκε στις 09.09.2011 και ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου λήγει σε 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. στις 08.07.2013.
    Έως σήμερα, έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών (χωματουργικών, τεχνικών έργων, ύδρευσης κλπ) στο τμήμα από Χ.Θ. 0+650 έως Χ.Θ. 1+700 (τμήμα εντός του οικισμού) του δρόμου Ροδαυγή – Κακολάγκαδο και στο μεγαλύτερο μέρος του απομένει μόνο η οδοστρωσία, η ασφαλτόστρωση και η σήμανση προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως το κομμάτι αυτό. Στο εν λόγω τμήμα, το οποίο εκ των πραγμάτων αποτελεί το δυσκολότερο της εργολαβίας και εκείνο με τα περισσότερα τεχνικά, αντιμετωπίστηκαν διάφορα προβλήματα κατά την κατασκευή του έργου όπως: η εν γένει αστάθεια των εδαφών κατά την εκσκαφή των ορυγμάτων, οι καθιζήσεις του υπάρχοντος οδοστρώματος οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν με εκτεταμένες εξυγιάνσεις & στραγγιστήρια, τα μερεμέτια για την αποκατάσταση των υπαρχουσών διαβάσεων στις ιδιοκτησίες αλλά με κυριότερο αυτό της αρμοδιότητας μετατόπισης του υπογείου & εναέριου δικτύου του ΟΤΕ, που συναντάται σε όλο το μήκος της οδού, και για το οποίο έχουν επιληφθεί η νομικές υπηρεσίες.  
    Τα παραπάνω προβλήματα αν και δημιούργησαν αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην διαδοχή των εργασιών, δεν ήταν ικανά να επιφέρουν ουδεμία παρέκκλιση από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο τηρείται επιτυχώς.
    Όσον αφορά την ταλαιπωρία των κατοίκων της Ροδαυγής κατά την κατασκευή του έργου, αν και αυτή δεν έχει εκδηλωθεί επισήμως με διαμαρτυρία, είναι προφανής και πλήρως κατανοητή και η Υπηρεσία μας κάνει το καλύτερο δυνατό για την επίσπευση των εργασιών χωρίς όμως να γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής του έργου. Για το λόγο αυτό ζητείται η κατανόηση των κατοίκων της Ροδαυγής καθώς το έργο δεν είναι προσωρινού αλλά μόνιμου χαρακτήρα και θα πρέπει να τηρηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την ποιοτική κατασκευή του έργου.
    Η εξυπηρέτηση της κίνησης των επιβατικών αυτοκινήτων για τα άλλα χωριά των Τζουμέρκων και έως ότου ολοκληρωθεί το τμήμα από Χ.Θ. 0+650 έως Χ.Θ. 1+700 (τμήμα εντός του οικισμού), εκτρέπεται ορισμένες φορές, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. μέσω του κέντρου της Ροδαυγής, προκειμένου, εκτός των άλλων, να μην επιβαρύνονται περαιτέρω από τη σκόνη οι κάτοικοι των οποίων οι οικείες βρίσκονται παραπλεύρως του υπό κατασκευή δρόμου. Για τον ίδιο λόγο η Υπηρεσία μας, έχει επανειλημμένως ζητήσει από τον Ανάδοχο του έργου, να γίνεται τακτικά η διαβροχή του οδοστρώματος με υδροφόρο όχημα μέχρι την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου.
    Τέλος, να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία μας ουδέποτε μπήκε στην διαδικασία να δίνει υποσχέσεις επί υποσχέσεων, σχετικά με την ημερομηνία ασφαλτόστρωσης τμήματος του δρόμου. Για ενημέρωσή σας, στο τμήμα του δρόμου που αναφέρετε στο δημοσίευμά σας, αν και έχουν ολοκληρωθεί οι υπόλοιπες εργασίες, υπολείπονται αυτές της οδοστρωσίας οι οποίες και αναμένονται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στην ασφαλτόστρωση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: