Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για το Δήμο Αρταίων!

    Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 21.401/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...
χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
    Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:
1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
2. Πινάκας Απορριπτέων με ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
Πηγή http://www.arta.gr

Οι πίνακες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: