Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Αιμοδοσία στην Ροδαυγή την 25η Αυγούστου!!!

 
  Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  ενημερώνει  ότι στις 25/08/2013 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρα 09.00 έως 13.00, έχει προγραμματιστεί εθελοντική αιμοδοσία στη Ροδαυγή .
    Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Ροδαυγής γιά την Τράπεζα Αίματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής <<Η Αγία..
Παρασκευή>>.
    Προσκαλούνται οι εθελοντές Αιμοδότες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια διότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες.
    Ο εθελοντής αιμοδότης θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
       -Πριν την Αιμοληψία, ο κάθε υποψήφιος Αιμοδότης εξετάζεται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της Αιμοδοσίας.
      -Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 18-60 ετών μπορεί άφοβα να δίνει αίμα.
      -Η Αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας.
      -Κανένα φάρμακο δεν αντικαθιστά το αίμα που χρειάζεται ο ασθενής.
    Ο εθελοντής αιμοδότης δίνοντας αίμα:
      -Αισθάνεται ως άνθρωπος την ηθική ικανοποίηση ότι κάνει το καθήκον τουσώζοντας μια ζωή και ως πολίτης ότι συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας του λαού.
      -Δικαιούται αίμα σε ώρα προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης.
      -Δικαιούται δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο.
      -Συμβάλει ανεκτίμητα στην κάλυψη των αναγκών της χώρας μας σε αίμα.
πηγή http://www.monoplio.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: