Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

    Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τους παραγωγούς, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, περιόδου 2012/2013 άρχισε την 1η Αυγούστου 2012. Η σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15 Δεκεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου (τηλ. 26813-64433) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: