Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Εγγραφή στην ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείου Άρτας.

Από την ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών/τριών του Γενικού Νοσοκομείου Άρταςανακοινώνεται ότι: «Μέχρι και 29-06-2012 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών/τριών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για το νέο Σχολικό Έτος 2012-2013.
Για την εγγραφή-εισαγωγή.. θα τηρηθείσειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, καθώς και στο τηλέφωνο 26810 28344, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.
Οι εγγραφές θα επαναληφθούν από 3-09-2012 μέχρι 10-09-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: