Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας. Υπογράφηκε σύμβαση έργων καθημερινότητας.

Στον αέρα βρίσκεται η προκήρυξη για την ανάθεση του έργου"Ολοκληρωμένα έργα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις πλατεία Αγίας Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 716.000,00, χρηματοδοτείται από....
το πράσινο ταμείο και από Δημοτικούς πόρους.
Προθεσμία υποβολής προσφοράς μέχρι 08 Φεβρουαρίου 2019. Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων http://www.arta.gr και στην ενότητα "προκηρύξεις".
    Επίσης στον αέρα βρίσκεται η προκήρυξη για την ανάθεση του έργου "Έργα αποκατάστασης ζημιών του Δήμου, που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του Φεβρουαρίου του 2018". Στην Κοινότητα θα εκτελεσθούν τα έργα βελτίωσης της βατότητας προς Άμμο με τσιμεντοστρώσεις και αποκατάσταση βατότητας Δημοτικού δρόμου πλησίον οικίας ιδιοκτησίας κ. Περικλή Φούκα. 
    Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δημάρχου και αναδόχου του έργου αντιμετώπισης προβλημάτων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε όλο το Δήμο Αρταίων και ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του.
    Στην Κοινότητα Ροδαυγής θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
-Τσιμεντόστρωση προς Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου.
-Κατασκευή σωληνωτού στη θέση "πηγή Συκιάς (μπροστά στην οικία Έφης Δημοπούλου).
-Κατασκευή σωληνωτού στη θέση Ξηράκι (προς οικίες Καλλιμογιάννη και Ελ. Μάνου).
-Κατασκευή σωληνωτού και σκάρας στη θέση "Παπαβασιλέικα" και
-Ανακατασκευή οδοστρώματος και κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στην οδό μπροστά στο φαρμακείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: