Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοπρατήθηκε και το δεύτερο Κατάστημα της Εκκλησίας στην πλατεία.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ΙΝ Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής, διενήργησε  με επιτυχία,  φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης κτιρίου στην πλατεία (ταβέρνα Ευαγγελής Γεωργογιάννη).

Πλειοδότησε ο..... Νεκτάριος Σταύρος του Νικολάου (μόνος υποψήφιος), ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο μόλις το πρακτικό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εγκριθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
Εύσημα ανήκουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο σε διάστημα ενός έτους ολοκλήρωσε επιτυχημένα δυο (2) δημοπρασίες κτιρίων του. Επίσης και για το γεγονός ότι τέθηκαν όροι, που έχουν σχέση με την χρήση της πλατείας, την αισθητική των πλατάνων κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: