Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Δηλώσεις Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Ο Δήμος Αρταίων απέστειλε στις Κοινότητες του για ενημέρωση των Δημοτών, ενημερωτικό έντυπο υλικό, σχετικό με την έναρξη της κτηματογράφησης στην περιοχής μας. Η υποβολή Δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο θα αρχίσει για όλους τους Δήμους της ΠΕ Άρτας ( Αρταίων,.....
Γ. Καραϊσκάκη, Κ. Τζουμέρκων, Ν. Σκουφά) την 30η Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει την 30η Ιανουαρίου 2019.
Στόχος της ενημέρωσης αυτής είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιαίτερα των τίτλων κτίσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς) και ο εντοπισμός των ακινήτων.
Θα ακολουθήσει σύντομα διεξοδική ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τον ανάδοχο Κτηματολόγια ΑΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: