Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

"Η Νησίστα" του Γιώργου Χρ. Κομζιά!

Κυκλοφορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το 5τομο έργο του Συγγραφέα Γιώργου Χρ. Κομζιά, που αναφέρεται στη Ροδαυγή Άρτας.

Η Νησίστα (Τόμος 1). Ι. Γενικά (Η Ροδαυγή, Φυτικός κόσμος, ζωικός κόσμος), ΙΙ. Υλικός βίος (Κατοικία, ένδυμα, τροφές)
Η Νησίστα  (Τόμος 2). ΙΙΙ. Επαγγελματικός βίος, IV. Κοινωνική οργάνωση
Η Νησίστα (Τόμος 3). V. Πνευματικός βίος Ι. (1. Θρησκεία, 2. Μαγεία, μαγικές συνήθειες, δεισιδαιμονίες, 3..... Μαντική, 4. Αστρολογία & Μετεωρολογία, 5. Λαϊκή ιατρική, 6. Μύθοι, Παραμύθια, 7. Παραδόσεις, 8. Παροιμίες, 9. Αινίγματα, λογοπαίγνια, 10. Ευχές, προπόσεις)
Η Νησίστα (Τόμος 4). VI. Πνευματικός βίος ΙΙ. (11. Από το γλωσσικό θησαυρό, 12. Γενεαλογίες)
Η Νησίστα (Τόμος 5). VII. (13. Δημοτική ποίηση. Μουσικοί. Μουσική και χοροί)
Όσοι επιθυμούν να το αποκτήσουν ας επικοινωνήσουν με το συγγραφέα στο τηλέφωνο 6977356511 ή στο mail: gkomzias@gmail.com (θα τυπωθούν τόσα αντίτυπα όσες κι οι παραγγελίες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: