Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Ακολουθίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής των Ιερών Ναών Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε από τον Εφημέριο των Ιερών Ναών Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδος π. Αθανάσιο κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελεστούν οι παρακάτω ακολουθίες:...........................................

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τετάρτη        01-03-2017         Προηγιασμένη                      18.30-20.00
Παρασκευή   03-03-2017         Α’ Χαιρετισμοί                    19.00-20.30
Σάββατο       04-03-2017          Θεία Λειτουργία                  07.00-10.00
Σάββατο       04-03-2017          Εσπερινός                            17.00-17.45
Κυριακή       05-03-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Τετάρτη       08-03-2017           Προηγιασμένη                     18.30-20.00
Παρασκευή  10-03-2017           Β’ Χαιρετισμοί                   19.00-20.30
Σάββατο      11-03-2017            Εσπερινός                           17.00-17-45
Κυριακή       12-03-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Τρίτη           14-03-2017            Μέγα Απόδειπνο                18.30-19.45
Παρασκευή  17-03-2017           Γ’ Χαιρετισμοί                   19.00-20.30
Σάββατο      18-03-2017            Εσπερινός                           17.00-17.45
Κυριακή       19-03-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Παρασκευή  24-05-2017           Δ’ Χαιρετισμοί                   19.00-20.30
Σάββατο       25-03-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Σάββατο       25-03-2017           Εσπερινός                           17.00-17.45
Κυριακή        26-03-2017          Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Τετάρτη        29-03-2017           Μεγάλος Κανόνας              18.30-20.00
Παρασκευή   31-03-2017          Ακάθιστος Ύμνος               20.15-21.30
Σάββατο       01-04-2017           Εσπερινός                           17.00-17.45
Κυριακή       02-04-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Τετάρτη       05-04-2017            Προηγιασμένη                    19.30-21.00
Σάββατο       08-04-2017           Εσπερινός                           17.30-18.15
Κυριακή        09-04-2017          Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Κυριακή         05-03-2017          Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Παρασκευή    17-03-2017           Γ’ Χαιρετισμοί                   17.30-18.45
Σάββατο         18-03-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Τρίτη              28-03-2017           Μέγα Απόδειπνο                19.30-21.00
Κυριακή         02-04-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00
Σάββατο         08-04-2017           Θεία Λειτουργία                 07.00-10.00 

Δεν υπάρχουν σχόλια: