Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής συμμετέχει στη διεθνή εθελοντική καμπάνια καθαρισμού Let’s Do It Greece 2013.

   
Η Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής συμμετέχει στη διεθνή εθελοντική καμπάνια καθαρισμού Let’s Do It Greece 2013 «Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μια μέρα».Το Let’s Do It World ως κίνημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008 στην Εσθονία και πήρε στη συνέχεια διεθνείς διαστάσεις. Σήμερα αποτελεί... τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια διεθνώς, με συμμετοχή 96 χωρών και 7 εκατομμύρια εθελοντών. Πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη συμμετέχουν στην καμπάνια καθαρίζοντας τις πόλεις τους, τις γειτονιές τους, τα πάρκα τους, τα δάση τους, τις παραλίες τους, περνώντας μήνυμα αλλαγής, βελτίωσης και προστασίας για το φυσικό περιβάλλον.
    Οι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι:
η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος,
η ενεργός συμβολή στη διάδοση του εθελοντισμού στην Ελλάδα,
η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με συλλόγους, οργανισμούς, εθελοντικές ομάδες  και το χτίσιμο συνεργασιών με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα,
η συνέχιση αυτής της δράσης με εθελοντικές οργανώσεις, σχολικές μονάδες και λοιπούς φορείς ώστε να προωθηθεί ένα μήνυμα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και ανάδειξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης π.χ. ανακύκλωση κ.λ.π.
    Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή με ώρα έναρξης την 15 :00  και θα συμμετέχουν οι Σύλλογοι,το Δημοτικό Σχολείο,η Ομάδα κυνηγών και κάτοικοι του Χωριού. Τα σημεία καθαρισμού θα είναι η πλατεία, η παιδική χαρά, δρόμοι, η πηγή "Μπέσικο" και άλλα σημεία, που θα αποφασισθούν μετά από προτάσεις των φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: