Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Η εκπαίδευση στη Ροδαυγή από το 1900 μέχρι σήμερα.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΄Αρτα το εκπαιδευτικό συνέδριο με  θέμα:
« Η  Εκπαίδευση στην ΄Αρτα». Για την εκπαίδευση στη Ροδαυγή, μίλησε ο εκπαιδευτικός Βασίλης Οικονόμου. Στον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή του, αναφέρθηκε καταρχήν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από...
το 1900 έως σήμερα. Αναφέρθηκε στα δημοτικά σχολεία που λειτούργησαν στο χωριό( κέντρο χωριού, Σουμέσι, ΄Αμμος και Λάψαινα).
Στη συνέχεια ,έκανε αναφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση(τριτάξιο γυμνάσιο) που λειτούργησε από το 1968 έως το 1994.
 Τέλος, αναφέρθηκε στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη λειτουργία Σχολής Οικοκυρικών(1968-1976) και τη Σχολή Ταπητουργίας(1976-1978) . Με στοιχεία τα οποία άντλησε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της ΄Αρτας, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προφορικές μαρτυρίες κατοίκων και εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στο χωριό, συνέδεσε τη λειτουργία όλων των ανωτέρω με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο χωριό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: