Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από το Δήμο Αρταίων. Από 8 Απριλίου η κατάθεση των αιτήσεων στο ΚΕΠ.

   
Από το Γραφείο της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, κυρίας Β. Βασιλάκη-Μητρογιώργου, ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας- Πολιτικών.. Ισότητας των φύλων σύμφωνα με την αριθμ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414Τεύχος Β΄) ΚΥΑ , καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους ,του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε., προτίθεται να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της χώρας για το έτος 2013.
    Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Αρταίων (ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ- ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ) παρακαλούνται όπως προσέλθουν στα ΚΕΠ της περιοχής τους ,για τις αιτήσεις τους.
    Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Άρτας θα απευθύνονται στο Δήμο Αρταίων -Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας με την Αστυνομική τους Ταυτότητα , και το ΑΦΜ τους.
    Η κατάθεση των αιτήσεων αρχίζει από 8-4-2013 έως και 15-5-2013.
    Πληροφορίες: Παζάρα Ολυμπία Τηλέφωνο: 2681362239
    Μάρκου Άννα // // : 2681362240
    Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων .
    Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οικογένειες που έχουν:
1. Για ένα άτομο εισόδημα 7.200 € ετησίως
2. Για δύο άτομα ( σύζυγο) και 10.700 € ετησίως
3. Για ζευγάρι με ένα ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και
11.520 € ετησίως
4. Για ζευγάρι με 2 ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά και
14.400 € ετησίως
5. Για ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 17.280 € ετησίως
6. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3 ,το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 € .Αυτά ισχύουν εφόσον οι δικαιούχοι δεν έχουν πάρει τρόφιμα από άλλον φορέα .Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω , το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600.

Δεν υπάρχουν σχόλια: