Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Στο "Πράσινο Ταμείο" ο μη διαμορφωμένος χώρος της Πλατείας Ροδαυγής.

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του πράσινου ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Αρταίων υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων..... κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγίας Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 721.800,00 ευρώ (και για τα δύο υποέργα).
Συγκεκριμένα για τη Ροδαυγή περιοχή παρέμβασης της πράξης αφορά το μη διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο, που αποτελεί τμήμα της πλατείας του οικισμού Ροδαυγής, του οποίου η χρήση παραχωρήθηκε στο Δήμο από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής για 25 χρόνια και περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως:
. Διαμόρφωση, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.
. Διαμόρφωση χώρου με όργανα παιδικής χαράς.
. Αποκατάσταση και συντήρηση γηπέδου μπάσκετ.
. Διαμόρφωση χώρου με πλακοστρώσεις, επενδύσεις τοίχων, παρτέρια, παγκάκια κλπ.
. Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
. Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου για την πρόσβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: