Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

O Φορέας Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Ροδαυγής.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και στα πλαίσια της συμμετοχής του στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και.....
χαράδρας Αράχθου επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Ροδαυγής.
   Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, ενημέρωσε τους μαθητές και τους δασκάλους τους, για την οικολογική αξία της προστατευόμενης περιοχής, τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες ανά ζώνη προστασίας, καθώς και για ορισμένα από τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν στο Εθνικό Πάρκο.
 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση για τα είδη της ορνιθοπανίδας που συναντώνται στο Εθνικό Πάρκο και στο φθινοπωρινό ταξίδι των μεταναστευτικών ειδών προς τους τόπους διαχείμασης, με προβολή σχετικής παρουσίασης και με κατασκευή διαφόρων χειροτεχνιών από τα παιδιά.
 Διαρκής στόχος και προτεραιότητα του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, ώστε όλο και περισσότεροι μαθητές να γνωρίσουν το Εθνικό Πάρκο και τη σπουδαιότητά του. Τα τελευταία τέσσερα έτη, που ο Φορέας συμμετέχει στις δράσεις της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενημερώθηκαν για το Εθνικό Πάρκο και συμμετείχαν μαζί μας στη γιορτή των πουλιών, περίπου 1100 μαθητές και 100 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και Άρτας.
Την ενημέρωση παρακολούθησε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ροδαυγής.
Δεν υπάρχουν σχόλια: