Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ξεκινάει το έργο ανάπλασης της κύριας εισόδου στη Ροδαυγή

    Υπογράφηκε απ’ το Δήμαρχο Αρταίων και τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας η σύμβαση κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου-πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε....
δημοτικές οδούς οικισμών Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου» προϋπολογισμού μελέτης 1 εκατομ. Ευρώ. Η πίστωση του έργου προέρχεται απ’ το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
    Η ανάπλαση της κύριας εισόδου της Ροδαυγής και η πλακόστρωση της κεντρικής οδού του οικισμού είναι ένα έργο σημαντικής σημασίας για την περιοχή και η κατασκευή του θα ξεκινήσει άμεσα. Το έργο αυτό θα τονίσει το παραδοσιακό στοιχείο και θα κάνει την πρόσβαση στο γραφικό χωριό, έναν ευχάριστο περίπατο στη φύση. Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου.
    Από http://www.arta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: