Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2017.

Ανακοινώθηκε από το Κεντρο Εξυπηρετησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ξηροβουνιου οτι η υποβολή αιτήσεων για προγράμματα του ΛΑΕ /ΟΓΑ έτους 2017 ξεκίνησε την 07-07-2017 και θα διαρκέσει μέχρι την 25-07-2017.Οι αιτησεις συμμετοχής για όλα τα...
παρακάτω προγράμματα υποβάλλονται σε μια αίτηση και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν από κλήρωση.
Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΕΠ και γενικές πληροφορίες για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ
Κέντρο
Εξυπηρέτησης
Πολιτών  0494

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων στα Προγράμματα (Κοινωνικός Τουρισμός – Ιαματικός Τουρισμός - Εκδρομικό Πρόγραμμα – Δωρεάν Παροχή Βιβλίων – Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου) του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 ξεκινάει την 7 – 07 – 2017 και θα διαρκέσει μέχρι την 25 – 07 - 2017.
 Οι αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα παραπάνω προγράμματα υποβάλλονται μαζί σε μια αίτηση και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση.

Δικαιούχοι είναι:
1.΄Ολοι οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α..
2. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, καθώς    και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Οι δικαιούχοι  μπορούν  να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

1) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του (ΑΜΚΑ) καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)
       2) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).
       3) Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας.Πληροφορίες στο ΚΕΠ  τηλ.2683360016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 -7-2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 6606 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 2131519233, 214, 304, 303, 310 Προς Τους δικαιούχους των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜ ΑΤ Α ΑΓΡΟ Τ Ι ΚΗΣ Ε ΣΤ Ι ΑΣ Ε Τ ΟΥ Σ 2017 Α. ΓΕ Ν Ι ΚΕ Σ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΕ Σ ΓΙ Α Τ Α ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤ Α Για το έτος 2017, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΓΑ): 1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα. 2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων Yδροθεραπευτηρίων ή ιαματικών πηγών. 3. Εκδρομικό πρόγραμμα τετραήμερων εκδρομών. 4. Παροχή δωρεάν βιβλίων. 5. Παροχή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου. Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ. Εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 πρέπει να προσέλθουν από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα αντίστοιχα προγράμματα του ΛΑΕ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε. 2 Α.1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν: 1) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει. 2) Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ. 3) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα. 4) Όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά. 5)Τα μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο ΟΓΑ. 6) Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός. Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομών. Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ –εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη - και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος. Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα. 3 Α.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από 7-7-2017 μέχρι και 25-7-2017 Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας: 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.). 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον ΟΓΑ. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται στη σελ. 1 του παρόντος. Ζευγάρι δικαιούχων Σε περίπτωση που ζευγάρι συζύγων είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ, υποβάλλονται δύο ξεχωριστές αιτήσεις συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου (συζύγου) και να έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους τα προγράμματα με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας Στην περίπτωση συνταξιούχου, λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του/της, υποβάλλεται μία αίτηση. Στην αίτηση αυτή, αν η χήρα/ος είναι δικαιούχος δηλώνεται ως άμεσο μέλος ενώ αν η χήρα/ος δεν είναι δικαιούχος, το ορφανό τέκνο δηλώνεται ως άμεσο μέλος και τα υπόλοιπα αδέλφια του ως έμμεσα. 4 Α.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες δικαιούχοι). Α.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 οι κληρωθέντες των προγραμμάτων του ΛΑΕ πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 15/9/2017 και μετά, τα αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων. Ειδικά, για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, από 1/9/2017 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι. Για την παραλαβή του δελτίου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του: α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δελτίο του, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης παραδίδεται στο ΚΕΠ. Ο δικαιούχος ή ο νομίμως εξουσιοδοτούμενος υπογράφει σε σχετικό πεδίο για την παραλαβή του δελτίου. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο. Α.5. ΕΛΕΓΧΟΙ Ο ΟΓΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί, οποτεδήποτε, δειγματοληπτικούς ελέγχους με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση ή μη, των όρων των προγραμμάτων. Α.6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Το δελτίο κοινωνικού τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα, ακόμα και αν είναι μέλη της οικογένειας του. Αν διαπιστωθεί ότι δικαιούχος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος του δελτίου της παροχής και το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, θα αποκλείεται από το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ για τρία (3) έτη. 5 Β . ΕΙ Δ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Λ ΑΕ Β . 1 . Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 7 Β.1.1. Πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2017 αφορά 55.000 δικαιούχους, στους οποίους θα δοθεί ατομικό δελτίο κοινωνικού τουρισμού και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Δικαιούνται διακοπών έως έξι (6) ημερών (δηλαδή, μέχρι πέντε διανυκτερεύσεις) κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2017 έως 8-5-2018 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και συγκεκριμένα: α) 48.500 άτομα, κατ’ ανώτατο όριο, θα πραγματοποιήσουν μέχρι 6 ημέρες διακοπές (έως 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα και β) 6.500 δικαιούχους, κατ’ ανώτατο όριο, που κατοικούν μόνιμα στο νησί της Λέσβου και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, θα πραγματοποιήσουν μέχρι 6 ημέρες διακοπές (έως 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα, με προτεραιότητα στους δικαιούχους που προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές του νησιού και οι οποίες θα καθοριστούν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής προσδιορίζονται στην αριθμ.Φ10034/764/14.6.2017 (ΦΕΚ 2130/Β΄/21-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών. Επιπροσθέτως, αυξάνει στα δελτία κοινωνικού τουρισμού τις διανυκτερεύσεις από 5 σε 10 για όλους όσοι επιλέξουν ως προορισμό την Λέσβο, αλλά και για τους κατοίκους - δικαιούχους από την Λέσβο που θα κινηθούν εντός του νησιού τους. Για τους πρώτους επιδοτεί και τα ναύλα μετακίνησης με 50€ / άτομο & 25 € το μειωμένο (αναμένεται η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ). Για τους κληρωθέντες δικαιούχους Οι κληρωθέντες δικαιούχοι προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα : A. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher). B. Καταχώρηση στοιχείων σχετικά με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στην ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr, είτε από τους ίδιους τους δικαιούχους, εφόσον έχουν τη δυνατότητα ή μέσω των ΚΕΠ. Γ. Παραλαβή του δελτίου από τα ΚΕΠ, την ίδια ημέρα, εντός 30 λεπτών, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής είναι η 7/9/2017. 6 Για τους δικαιούχους (με σειρά προτεραιότητας) Από 15/9/2017, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία τους οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: A. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher). B. Από 15/9/2017, καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr, από τους ίδιους τους δικαιούχους, εφ’ όσον έχουν τη δυνατότητα ή μέσω ΚΕΠ. Γ. Την ίδια ημέρα μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου, οι δικαιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς όλους. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα επί αυτών. Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ. Β.1.2. Χρήσιμες πληροφορίες για την παραλαβή των δελτίων Τα δελτία πρέπει να υπογράφονται υποχρεωτικά και από τους δικαιούχους τόσο κατά την παραλαβή από τα ΚΕΠ, όσο και κατά την αναχώρηση από το κατάλυμα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση του δελτίου σε τουριστικές μονάδες που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωμόπολη, χωριό). Απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία στην κράτηση των δωματίων ιδίως μέσω τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή άλλων συλλογικών φορέων. Οι σχέσεις (κρατήσεις, ακυρώσεις, προκαταβολές, πρόωρες αναχωρήσεις λόγω ανωτέρας βίας κ.λπ.) του δικαιούχου-κοινωνικού τουρίστα με τα τουριστικά καταλύματα, διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, απόφαση 503007) και τις λοιπές ισχύουσες, για τα τουριστικά καταλύματα, διατάξεις. Β.1.3. Πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση των επιχειρήσεων των τουριστικών καταλυμάτων Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων (ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση), αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Πίνακας 1 Β.1.4. Πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συμμετοχής των δικαιούχων των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων προσδιορίζεται κατ΄ αρχήν από τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο ΛΑΕ/ΟΓΑ ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του καταλύματος. Τα ποσά αυτά απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Πίνακας 2 ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 έως 8 ΜΑΪΟΥ 2018 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα 5* (Lux) 4* 3* 2* 1* 23,00 € 22,00 € 21,00 € 20,00 € 19,00 € ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4 κλειδιά 3 κλειδιά 2 κλειδιά Χωρίς κατάταξη 19,00 € 18,00 € 16,00 € 16,00 € ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 18,00 € ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S) - 10,00 € ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα 5* (Lux) 4* 3* 2* 1* 15,00 € 13,00 € 8,00 € 6,00 € 4,00 € 12,00 € 10,00 € 6,00 € 4,00 € 2,00 € ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4 κλειδιά 3 κλειδιά 2 κλειδιά Χωρίς κατάταξη 8,00 € 6,00 € 4,00 € 4,00 € 6,00 € 4,00 € 2,00 € 2,00 € ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 7,00 € 5,00 € ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S) - - - 8 Β.1.5. Επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων νησιών Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων Ο ΟΓΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών, επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο, με ποσό ίσο με το άθροισμα της επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής. Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση στους ανωτέρω προορισμούς αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Πίνακας 3 Β.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συμμετοχής των δικαιούχων των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων που θα επιλέξουν τους ανωτέρω νησιωτικούς προορισμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο ΛΑΕ/ΟΓΑ (σε περίπτωση παροχής πρωινού), ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του καταλύματος, τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα 4 που ακολουθεί : ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 έως 8 ΜΑΪΟΥ 2018 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα 5* (Lux) 4* 3* 2* 1* 35,00 € 32,00 € 27,00 € 24,00 € 21,00 € ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4 κλειδιά 3 κλειδιά 2 κλειδιά Χωρίς κατάταξη 25,00 € 22,00 € 18,00 € 18,00 € ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 23,00 € ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S) - 10,00 € 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Πίνακας 4 Διευκρινίζεται ότι στην τιμή συμμετοχής του δικαιούχου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις(ΦΠΑ κ.λπ.). Οι επιχειρηματίες αναζητούν τα προαναφερόμενα ποσά συμμετοχής από τους κοινωνικούς τουρίστες χωρίς καμία ευθύνη και ανάμειξη του ΛΑΕ. Οι κοινωνικοί τουρίστες εξοφλούν ότι οφείλουν στην επιχείρηση κατά την ημέρα αναχώρησής τους από το κατάλυμα. Επιπροσθέτως για το νησί της Λέσβου θα εφαρμοστούν τα εξής : α) Αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων από πέντε (5) σε δέκα (10) για όσους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ από όλη τη χώρα επιλέξουν το νησί της Λέσβου και για όσους κατοίκους του νησιού της Λέσβου δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ εφόσον επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού παραμένοντας στο νησί τους εκτός όμως της πόλης ή του χωριού μόνιμης κατοικίας τους. β) Επιδότηση του κόστους μετακίνησης τόσο των κατοίκων δικαιούχων της Λέσβου σε άλλους προορισμούς όσο και των δικαιούχων ΛΑΕ από άλλες περιοχές που θα επιλέξουν ως προορισμό τη Λέσβο με 50 ευρώ για κάθε άτομο που καταβάλει ολόκληρο εισιτήριο και με 25 ευρώ για τα άτομα που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Πρόωρες αναχωρήσεις δικαιούχων α) Στην περίπτωση που δικαιούχος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν επιθυμεί να διαμείνει σε αυτό (δηλ. δεν πραγματοποίησε καμία διανυκτέρευση), ο επιχειρηματίας επιστρέφει ασυμπλήρωτο το δελτίο κοινωνικού τουρισμού στον δικαιούχο. β) Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας αναχωρήσει πρόωρα, αναφέρεται ο πραγματικός αριθμός διανυκτερεύσεων τόσο στα δελτία, όσο και στις αναγγελίες άφιξης. ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα 5* (Lux) 4* 3* 2* 1* 3,00€ 0,00 € ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4 κλειδιά 3 κλειδιά 2 κλειδιά Χωρίς κατάταξη 2,00 € 0,00 € ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 3,00 € 0,00 € ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S) - - - 10 Β.1.7. Χρηστικές πληροφορίες για τη διαμονή - Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνας, ψυγείου κ.λπ.), εντός των δωματίων ή διαμερισμάτων καθώς και για τη χρήση του κλιματισμού- κλιματιστικού, δεν επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα ανεξαρτήτως αν τα δηλώνει ο επιχειρηματίας, ο οποίος υποχρεούται, άνευ αποζημίωσης ή αμοιβής, να προσφέρει στους κοινωνικούς τουρίστες, δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΓΑ, όλες τις προς τρίτους προσφερόμενες παροχές. - Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2013 και μετά) διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περίπτωση που προστίθεται κλίνη για τα παιδιά στο ίδιο δωμάτιο των γονιών τους, ο δικαιούχος επιβαρύνεται με το 50% της οικονομικής συμμετοχής του ενός γονέα και δικαιούται έκπτωσης 50% επί της τιμής πόρτας για το πρωινό. - Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2012), θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό τους δελτίο κοινωνικού τουρισμού. - Σε περίπτωση που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμείνει στο ίδιο δωμάτιο (δίκλινο ή τρίκλινο) με δικαιούχο προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, επιβαρύνεται με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου και της ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, για την αντίστοιχη λειτουργική μορφή και κατηγορία καταλύματος. - Σε περίπτωση που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μείνει μόνος/η σε δίκλινο δωμάτιο, όταν δεν υπάρχει μονόκλινο, καταβάλει ολόκληρο το ποσό συμμετοχής του και επιπλέον επιβαρύνεται με το 70% του αθροίσματος του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς του και του ποσού της ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ ανάλογα με τη λειτουργική μορφή και την κατηγορία της μονάδας. - Τα τουριστικά καταλύματα, πρέπει να παρέχουν πρωινό στους κοινωνικούς τουρίστες εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους, ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, σε επαρκείς ποσότητες φροντίζοντας τόσο για την ποιότητα όσο και για τους κανόνες υγιεινής. Η σύνθεση του πρωινού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. - Οι επιχειρηματίες πρέπει να συμπληρώνουν το δελτίο (και τα 3 στελέχη) παρουσία του κοινωνικού τουρίστα την ημέρα αναχώρησής του, και να του παραδίδουν το στέλεχος του δελτίου που φέρει την ένδειξη «για τον δικαιούχο». Β.1.8. Παροχή έκπτωσης επί της ισχύουσας τιμής εισιτηρίου, από εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κ.λπ.), στους δικαιούχους-κατόχους δελτίων κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού έτους 2017 Οι δικαιούχοι-κάτοχοι δελτίων κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού του ΛΑΕ/ΟΓΑ μπορούν να ενημερώνονται για τις εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς που προσφέρουν έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου, από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΓΑ, www.oga.gr/Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις Αγροτικής Εστίας. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι-κάτοχοι δελτίων κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017, για να τύχουν της έκπτωσης, πρέπει να προσέρχονται στα εκδοτήρια εισιτηρίων των εταιρειών με την αστυνομική τους ταυτότητα και τα δελτία, τα οποία οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους για επίδειξη, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, σε περίπτωση ελέγχου. 11 Β . 2 . Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ ΜΑ Ι Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 17 Β.2.1. Γενικές πληροφορίες Το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έτους 2017 αφορά 4.000 δικαιούχους, συνταξιούχους του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει, στους οποίους θα δοθεί ατομικό δελτίο ιαματικού τουρισμού. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, ισχύει από 1-8-2017 έως 8-5-2018 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας, με τις ίδιες διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν χρήση του δελτίου ιαματικού τουρισμού μόνο για διαμονή (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως 8-5-2018. Όμως, μόνο μέχρι 31-12-2017 μπορούν, παράλληλα με τη διαμονή τους, να πραγματοποιούν μέχρι και 5 απλές λούσεις δωρεάν, είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συμβεβλημένων ξενοδοχείων, είτε σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Η διαδικασία κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, καταχώρηση της κράτησης και παραλαβής των δελτίων ιαματικού τουρισμού είναι όμοια με εκείνη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού (βλ. σχετικά σελ. 5). Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι επιλέγουν το Υδροθεραπευτήριο από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων Υδροθεραπευτηρίων ή την εγκατάσταση ιαματικών πηγών της αρεσκείας τους για τις λούσεις. Κατά την προσέλευση τους στο Υδροθεραπευτήριο, πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ιαματικού τουρισμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις λούσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση των λούσεων, οι δικαιούχοι υπογράφουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων καθώς και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων, προκειμένου να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις των Υδροθεραπευτηρίων με το ανάλογο ποσό. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να μην κάνουν χρήση της παροχής λούσεων και να χρησιμοποιήσουν το δελτίο ιαματικού τουρισμού μόνο για διαμονή (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις). Β.2.2.Η επιδότηση του ΛΑΕ/ΟΓΑ προς τις επιχειρήσεις α) Τουριστικών καταλυμάτων (Για παροχή διαμονής) Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ/ΟΓΑ ανά διανυκτέρευση/ ανά άτομο προς τα συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα είναι τα ίδια όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού (βλ. σχετικά σελ. 7-8). β) Τουριστικών καταλυμάτων (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους) & επιχειρήσεων ιαματικών πηγών (Για παροχή λούσεων) Το ποσό της επιδότησης για την πραγματοποίηση λούσεων ορίζεται μέχρι 5€ ανά λούση συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων (ΦΠΑ κ.λπ.). 12 Β.2.3. Οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου α) Για την παροχή διαμονής: ότι ισχύει στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (βλ. σχετικά σελ. 7-9). β) Για την παροχή λούσεων: δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων. Β.3. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 Β.3.1. Γενικές πληροφορίες Το πρόγραμμα αφορά 12.500 δικαιούχους, περιλαμβάνει τετραήμερες εκδρομές σε συμβεβλημένα, με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, τουριστικά γραφεία και ισχύει από 1-8-2017 έως 8-5-2018 (ημερομηνία έναρξης της τελευταίας εκδρομής του έτους). Οι εκδρομές περιλαμβάνουν και επισκέψεις σε ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα (μνημεία, μουσεία, μοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.), πραγματοποιούνται σε προορισμούς όλης της χώρας και οι εκδρομείς διακινούνται μόνο εντός των ορίων της. Οι εκδρομές μπορούν να είναι μικτές ή αμιγείς, δηλ. μπορεί να είναι οργανωμένες εκ των προτέρων και οι κάτοχοι των δελτίων εκδρομικού προγράμματος έτους 2017, να εντάσσονται ως μέλη στην ομάδα της οργανωμένης εκδρομής ή να οργανώνονται ειδικά για τους κατόχους των δελτίων του εκδρομικού προγράμματος. Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι επιλέγουν το τουριστικό γραφείo της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών γραφείων. Β.3.2 Διάθεση δελτίων Τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος έτους 2017 εκδίδονται από οποιοδήποτε ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι οι κληρωθέντες του εκδρομικού προγράμματος μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017. Και γι’ αυτό το πρόγραμμα επισημαίνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή, από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το εκδρομικό πρόγραμμα 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρι τότε τα δελτία τους. Β.3.3. Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου Σε περίπτωση που η τιμή της τετραήμερης εκδρομής, υπερβαίνει το ποσό των 160€, το ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου του ΛΑΕ/ΟΓΑ ορίζεται μέχρι 20€/ ανά άτομο. Στο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις (ΦΠΑ κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να συμμετάσχει σε εκδρομή μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνη στην οποία έχει κληρωθεί τότε επιβαρύνεται ο ίδιος την επιπλέον διαφορά. Αντιστοίχως, ο δικαιούχος δεν μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει σε εκδρομή μικρότερης διάρκειας. 13 Β.3.4. Χρήσιμες πληροφορίες Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2013 και μετά) δεν δικαιούνται ατομικό δελτίο, μετακινούνται δωρεάν - με εξασφάλιση θέσης - και παραμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, δικαιούμενα έκπτωσης 50% επί της τιμής πόρτας, για το πρωινό ή το γεύμα που τυχόν λάβουν . Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Β.4.1. Γενικές πληροφορίες Το πρόγραμμα ισχύει από 1-9-2017 έως 8-5-2018 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Αφορά 175.000 κληρωθέντες δικαιούχους, οι οποίοι επιλέγουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.) από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο βιβλιοπωλείων ή εκδοτικών οίκων. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από βιβλία. Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των 20,00€ κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης, στο βιβλίο, τιμής λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ποσό των 20,00€, την πρόσθετη διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΓΑ. Παιδιά μέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2013 και μετά) δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Β.5.1. Γενικές πληροφορίες Το πρόγραμμα αφορά 66.000 δικαιούχους, ισχύει από 1-8-2017 έως 31-5-2018 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση. Η παραλαβή των δελτίων από τους κληρωθέντες του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου πραγματοποιείται μέχρι 7/9/2017 από τα ΚΕΠ προκειμένου να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση της επιλογής τους συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σκηνών από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) κατάλογο με τα συμβεβλημένα θέατρα. Μετά την ημερομηνία αυτή, από 15/9/2017 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων, διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα με σειρά 14 προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρι τότε τα δελτία τους. Για κάθε δελτίο θεάματος, η θεατρική επιχείρηση επιδοτείται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ με το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00€) για την Κεντρική Σκηνή και δώδεκα ευρώ (12,00€) για την Παιδική Σκηνή. Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου. Τα δελτία θεάματος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές, απογευματινές ή λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτών του Σαββάτου και Κυριακής και για θέση πλατείας. Το δελτίο θεάματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα. Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2015 και μετά) δεν δικαιούνται δελτίο θεάματος. Το δελτίο θεάματος πρέπει να υπογράφεται από το δικαιούχο πριν το παραδώσει στο θέατρο της επιλογής του. Ο δικαιούχος που έχει εξασφαλίσει θέση, δικαιούται εμφανιζόμενος μισή ώρα τουλάχιστον πριν του ορισμένου χρόνου έναρξης της παράστασης, να αναβάλει τη χρήση του δελτίου και να ζητήσει την επιστροφή των αποκομμάτων, που έχουν κρατηθεί από τον ταμία, ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει στο δικαιούχο, ώστε αυτός να μην απολέσει το δικαίωμα της δωρεάν ψυχαγωγίας. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαιούχων στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να υλοποιηθούν με επιτυχία τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί για το τρέχον έτος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: