Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Διαγωνισμός Φωτογραφίας!! "ΧΛΩΡΙΔΑ και ΠΑΝΙΔΑ".

   
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής «Η Αγ. Παρασκευή» προσδοκώντας να αναδείξει τον φυσικό πλούτο του χωριού, πραγματοποιεί διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Χλωρίδα και Πανίδα». Καλούνται Ροδαυγιώτες και φίλοι της Ροδαυγής, ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι με.... οδηγό τη φαντασία τους να αποτυπώσουν στο φωτογραφικό τους φακό την τοπική χλωρίδα και πανίδα. (Χλωρίδα: το σύνολο των φυτών ενός τόπου. Πανίδα: το σύνολο των ζώων που ζουν σε μία περιοχή).
    Πιστεύουμε ότι η καλλιτεχνική αυτή δραστηριότητα θα λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για μία εκ νέου γνωριμία με το χωριό μας ενώ ταυτόχρονα η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για την τοπική χλωρίδα και πανίδα θα βελτιώσει τη στάση μας απέναντι στο σπίτι μας, τη φύση.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σκοπός διαγωνισμού: Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση επόμενων ημερολογίων του Πολιτιστικού Συλλόγου. Για το λόγο αυτό, οι επιλεγείσες ως καλύτερες φωτογραφίες στο σύνολό τους θα είναι (12) δώδεκα και θα αντιστοιχούν σε καθέναν από τους μήνες του χρόνου.
Φωτογραφικό υλικό: Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να αποστείλει μέχρι (12) δώδεκα φωτογραφίες έγχρωμες, στις οποίες θα σημειώσει το θέμα της κάθε φωτογραφίας (π.χ. Ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος).
Επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών. Θα οριστεί τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα απαρτίζεται από καλλιτέχνες και γνώστες της εικαστικής τέχνης, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Χρονικό πλαίσιο: Η αποστολή των φωτογραφιών αρχίζει από 1η Απριλίου του 2014 με καταληκτική ημερομηνία αποστολής την 20η Οκτωβρίου 2014.
Αποστολή φωτογραφιών: Η αποστολή των φωτογραφιών μπορεί να γίνει
1)σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση inrodavgi@gmail.com ή
2) με παράδοση ενός CD με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου ή
3) με απλή φωτογραφία συνοδευόμενη από το φιλμ.
    Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει μαζί με την/τις φωτογραφία-ες του να αποστείλει και τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό – κινητό και e-mail.
Σημείωση Ορισμένες επιλεγμένες φωτογραφίες που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν σε έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Με το πέρας του πρώτου διαγωνισμού θα ξεκινήσει η επόμενη συλλογή φωτογραφιών με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: