Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Έκληση για βοήθεια

Εδώ και ένα περίπου χρόνο ξεκίνησε μια προσπάθεια από μια ομάδα Ρο-δαυγιωτών για την κατασκευή των παραδοσιακών φορεσιών του χωριού μας. Ήδη οι φορεσιές είναι έτοιμες και θα παρουσιαστούν στους χωριανούς στο Καγκελάρι την Τρίτη του Πάσχα.
Επειδή όμως το κόστος για την κατασκευή τους είναι αρκετά μεγάλο και τα ταμεία των φορέων δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως για την αποπληρωμή τους ζητούμε την όποια βοήθεια των χωριανών για την ολοκλή-ρωσή τους. Οι φορεσιές αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του χωριού μας και κάτι που έλλειπε για τις δραστηριότητες μας.
Όποιος θέλει να βοηθήσει οικονομικά την προσπάθεια μπορεί να απευθύ-νεται στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής.Δεν υπάρχουν σχόλια: